conecta FICTION

PROMOTED BY

Xunta de Galicia
Galicia
ICEX
Fundación SGAE

SPONSORS

AGADIC
IGAPE
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA
GALICIA CALIDADE
CONSORCIO DE SANTIAGO
CLAG

COLLABORATORS

Movistar+
RTVE
TVG
MPXA
AGAPI
ALMA
FAGA
IBERIA

PRODUCED BY

Inside Content